Алармена централа Guard 4 :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Алармена централа Guard 4

·         Двойно захранване (ел.мрежа 220V и акумулатор 12V с автоматичен заряд);
·         Четири двойнобалансирани зона;
·         Свързване на до 4 охранителни датчици (12V, нормално затворени контакти за аларма и саботаж) на зона;
·         Възможност за управление на 12V пожарен датчик на зона 4;
·         Изнесена звуково-светлинна индикация;
·         Светодиодни индикатори за:
-          режим на работа;
-          състояние на зоните;
-          наличие на мрежово захранване;
-          алармена памет от последното включване;
·         Изходи
-          SIR – за управление на външна сирена;
-          PGM1 – за отваряне/затваряне на гаражна или входна врата с 5 сек. Импулс или захранване за ресет на пожарен датчик;
-          PGM2 – тампер и контрол на патрула;
-          PGM3 – поет под охрана;
·         Дистанционно управление с двубутонни предаватели (ДУ – до 60 бр.);
·         Възможност за добавяне на „сервизни” ДУ (до 4 бр.);
·         Елиминиране на случайните включвания под охрана;
·         7 програмируеми функции:
-          „Звънче” от зона 1
-          „Тиха аларма” при тамлер;
-          управление на врата или пожарен датчик;
-          поемане под охрана със „сервизно” ДУ;
-          1 или 2 минути действие на сирената;
-          Байпас на зона, направила повече от 3 аларми за периода на включване под охрана;
-          „Тиха аларма” при натиснат паник-бутон;
·         Памет за последните 16 събития;
·         Възможност за частично включване под охрана;