Select your language here: EN | BG | RU

Партньори

Нашите партньори в Холандия са Rommtech BV. Web: www.rommtech.com

 

Ние сме членове на:

Българска Търговско-Промишлена Палата. Web: www.bcci.bg

Българска Стопанска Камера. Web: www.bia-bg.com

Клъстер Мехатроника и Автоматика. Web: www.cluster-mechatronics.eu

Българска Асоциация за Светодиодни Технологии (БАСТ). Web: www.bast.bg

Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика. Web: http://bbaeii.webnode.com/