Електронна сирена Dibo :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Електронна сирена Dibo

“DIBO” представлява малка компактна пиезо-сирена.

Спецификация:
  • Работно напрежение: от 12 до14 V;
  • Сила на звука: 125 dB;
  • Консумация: 150 мА;

     Намира приложение в охранителната техника и в други  системи и устройства, използуващи звуков сигнал за сигнализация.