Надвратен индикатор :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Надвратен индикатор

    Надвратният индикатор, представлява електронно изделие (светлинен индикатор), който посредством светодиод сигнализира за определени събития.
    Индикаторът e поставен в малка компактна пластмасова кутия, която го прави удобен за монтаж на различни места. Работното му напрежение е  в интервал: 12-14 V.
    Намира приложение в пожаро-известителни системи, някои СОТ централи и други системи със светлинна индикация.