Дистанционен блок с динамичен код MDUV :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Дистанционен блок с динамичен код MDUV

ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Предавател с динамичен код
 • Възможност зо обучение до 15 предавателя
 • Възможност за изтриване при загубване на предавател
 • Голям обхват на действие на предавателите
 • Релеен изход с превключващ контакт
 • Светодиодна индикация за задействането на релето (и режима на програмиране)
 • Програмен избор на режима на работа
 • Серийна комуникация


ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Дистанционно управление на нисковолтови устройства чрез комутиране (един превключващ сух контакт на реле);
 • Включване и изключване на охранителни централи, притежаващи функция „управление с ключ”;
 • Дистанционен паник-бутон в състава на охранитлените системи;
 • Системи за контрол на достъпа.


РЕЖИМИ НА РАБОТА
Блокът има 4 режима на работа в зависимост от начините за включване и изключване на релето:

 • Режим 1 – релето се включва при натискане на големия бутон (І) и се изключва при натискане на малкия бутон (ІІ).
 • Режим 2 – релето се включва при натискане на бутон І и бутон ІІ едновременно и остава включено до отпускането им.
 • Режим 3 – релето се включва при натискане на бутон І и остава включено до отпускането му.
 • Режим 4 – аналогично с режим 1, като за включване е необходимо задържане на бутона за повече от 3 секунди.

Времетраенето на включване не може да бъде по-малко от 2 секудни независимо oт режима на работа.