Магнито-динамичен излъчвател :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Магнито-динамичен излъчвател

Импеданс - 4 ома
Звуково налягане на 1 м - до 105 dB
Честотен диапазон - от 1,2 до 4 kHz
Присъединителен отвор - резба М4