Новини :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Новини

Увеличаване на SMD капацитета

  Наскоро нашия SMD капацитет беше разширен с още един монтажен автомат Mydata MY-9, който е свързан в линия. С тази ново- инсталирана машина нашия капацитет за smd насищане се увеличи значително. Това ще направи планирането и производството на вашите поръчки по- ефективно....

14.05.2011

Нова сграда

   Ромтех-3ЕС закупи нова сграда в началото на 2011 година. Зградата се ремонтира и реновира в момента. Тя ще е готова в средата на 2013 година. Използваната площ за електроника ще бъде 2200 м2 и за механиката още 2200 м2....

12.04.2011

Приз за иновативен продукт

   На 30 Септември 2010 Ромтех-3ЕС беше официално награден с "Приз за иновативен продукт" на Междинародния Технически Панаир в Пловдив. Наградата беше връчена от председателя на Българската Асоциация за Електротехниката и Електрониката (БАСЕЛ) за новата разработка на фирмата за светодиодна лампа за улично и паркинг осветление....

05.11.2010

Сертификат ISO 9001:2008

     Ромтех-3ЕС постигна своя сертификат ISO 9001:2008 на 19 Октомври 2008. С този сертификат Ромтех-3ЕС показва, че предоставя качество съответстващо на ISO стандартите. По време на одита междунатодните процеси на Ромтех-3ЕС бяха тествани в областта " Производство на електронни и електромеханични изделия SMD, TH и окончателно сглобяване".  IQNet и техния партньор CISQ/RINA са издали сертификата и ще продължават годишни одити за внедряването и регистрaцията на...

22.10.2009